Ag 1 risiko 3

Begrepet "arteriell hypertensjon", "arteriell hypertensjon" refererer til syndromet med høyt blodtrykk (BP) ved hypertensjon og symptomatisk arteriell hypertensjon.

Det skal understrekes at det praktisk talt ikke er noen semantisk forskjell i begrepene "hypertensjon" og "hypertensjon". Som følger av etymologien, hyper - fra det greske. ovenfor, overprefiks som indikerer overskridelse av normen; tensio - fra lat. - Spenning; tonos - fra gresk. - Spenning. Dermed betyr begrepene "hypertensjon" og "hypertensjon" i det vesentlige det samme - "overspenning".

Historisk (siden G.F. Langs tid) har det vist seg at uttrykket "hypertensjon" og følgelig "arteriell hypertensjon" brukes i Russland, brukes uttrykket "arteriell hypertensjon" i utenlandsk litteratur.

Hypertensjon (GB) blir ofte forstått som en kronisk sykdom, hvor hoved manifestasjonen er hypertensjonssyndrom, ikke assosiert med tilstedeværelsen av patologiske prosesser der økningen i blodtrykk (BP) skyldes kjente, i mange tilfeller eliminert, årsaker ("symptomatisk arteriell hypertensjon") (Anbefalinger fra GFCF, 2004).

Klassifisering av hypertensjon

I. Stadier av hypertensjon:

 • Hypertensjon (GB) trinn I antyder fravær av endringer i "målorganene".
 • Trinn II hypertensjon (GB) er etablert i nærvær av endringer fra ett eller flere "målorganer".
 • Trinn III hypertensjon (GB) er etablert i nærvær av tilknyttede kliniske tilstander.

II. Grader av arteriell hypertensjon:

Gradene av arteriell hypertensjonsnivå (blodtrykk (BP)) er presentert i tabell nr. 1. Hvis verdiene av systolisk blodtrykk (BP) og diastolisk blodtrykk (BP) faller i forskjellige kategorier, etableres en høyere grad av hypertensjon (AH). Mest nøyaktig kan graden av arteriell hypertensjon (AH) bestemmes i tilfelle av en nylig diagnostisert arteriell hypertensjon (AH) og hos pasienter som ikke tar antihypertensive medisiner..

Tabell nummer 1. Definisjon og klassifisering av blodtrykk (BP) nivåer (mmHg)

Klassifiseringen presenteres før 2017 og etter 2017 (i parentes)
Blodtrykkskategorier (BP)Systolisk blodtrykk (BP)Diastolisk blodtrykk (BP)
Optimalt blodtrykk= 180 (> = 160 *)> = 110 (> = 100 *)
Isolert systolisk hypertensjon> = 140* - ny klassifisering av graden av hypertensjon fra 2017 (ACC / AHA retningslinjer for hypertensjon).

III. Kriterier for risikostatifisering for pasienter med hypertensjon:

I. Risikofaktorer:

a) Grunnleggende:
- menn> 55 år 65 år
- røyke.

b) Dyslipidemi
OXS> 6,5 mmol / L (250 mg / dl)
HPSLP> 4,0 mmol / L (> 155 mg / dL)
HSLVP 102 cm for menn eller> 88 cm for kvinner

d) C-reaktivt protein:
> 1 mg / dl)

f) Ytterligere risikofaktorer som negativt påvirker prognosen til en pasient med arteriell hypertensjon (AH):
- Nedsatt glukosetoleranse
- Stillesittende livsstil
- Økt fibrinogen

g) Diabetes mellitus:
- Fastende blodsukker> 7 mmol / L (126 mg / dL)
- Blodsukker etter å ha spist eller 2 timer etter inntak av 75 g glukose> 11 mmol / l (198 mg / dl)

II. Nederlaget til målorganer (hypertensjonstrinn 2):

a) Hypertrofi i venstre ventrikkel:
EKG: Sokolov-Lyon skilt> 38 mm;
Cornell-produkt> 2440 mm x ms;
Ekkokardiografi: LVMI> 125 g / m2 for menn og> 110 g / m2 for kvinner
Bryst Rg - Cardio-Thoracic Index> 50%

b) ultralydsignaler av tykkelse på arteriell vegg (tykkelse i halsarterien intima-media lag> 0,9 mm) eller aterosklerotiske plakk

c) En svak økning i serumkreatinin 115-133 μmol / L (1,3-1,5 mg / dl) for menn eller 107-124 μmol / L (1,2-1,4 mg / dl) for kvinner

g) Mikroalbuminuri: 30-300 mg / dag; urinalbumin / kreatinin-forhold> 22 mg / g (2,5 mg / mmol) for menn og> 31 mg / g (3,5 mg / mmol) for kvinner

III. Tilknyttede (samtidig) kliniske tilstander (hypertensjon i trinn 3)

a) Grunnleggende:
- menn> 55 år 65 år
- røyke

b) Dyslipidemi:
OXS> 6,5 mmol / L (> 250 mg / dL)
eller HLDPL> 4,0 mmol / L (> 155 mg / dL)
eller HPSLP 102 cm for menn eller> 88 cm for kvinner

d) C-reaktivt protein:
> 1 mg / dl)

f) Ytterligere risikofaktorer som negativt påvirker prognosen til en pasient med arteriell hypertensjon (AH):
- Nedsatt glukosetoleranse
- Stillesittende livsstil
- Økt fibrinogen

g) Hypertrofi i venstre ventrikkel
EKG: Sokolov-Lyon skilt> 38 mm;
Cornell-produkt> 2440 mm x ms;
Ekkokardiografi: LVMI> 125 g / m2 for menn og> 110 g / m2 for kvinner
Bryst Rg - Cardio-Thoracic Index> 50%

h) ultralyds-tegn på tykkelse av arteriell vegg (tykkelse i hjerte-arterien intima-media lag> 0,9 mm) eller aterosklerotiske plakk

i) En liten økning i serumkreatinin 115-133 μmol / l (1,3-1,5 mg / dl) for menn eller 107-124 μmol / l (1,2-1,4 mg / dl) for kvinner

j) Mikroalbuminuri: 30-300 mg / dag; urinalbumin / kreatinin-forhold> 22 mg / g (2,5 mg / mmol) for menn og> 31 mg / g (3,5 mg / mmol) for kvinner

l) Cerebrovaskulær sykdom:
Iskemisk hjerneslag
Hemoragisk hjerneslag
Forbigående cerebrovaskulær ulykke

m) Hjertesykdom:
Hjerteinfarkt
Angina pectoris
Koronarrevaskularisering
Kongestiv hjertesvikt

m) Nyresykdom:
Diabetisk nefropati
Nyresvikt (serumkreatinin> 133 μmol / L (> 5 mg / dl) for menn eller> 124 μmol / L (> 1,4 mg / dl) for kvinner
Proteinuri (> 300 mg / dag)

o) Perifer arteriesykdom:
Exfoliating Aortic Aneurysm
Symptomatisk perifer arteriesykdom

p) Hypertensiv retinopati:
Blødninger eller ekssudater
Ødem av synsnerven

Tabell nummer 3. Risikostratifisering av pasienter med arteriell hypertensjon (AH)

Forkortelser i tabellen nedenfor:
HP - lav risiko,
SD - moderat risiko,
Sol - høy risiko.

Andre risikofaktorer (RF)Høy vurdering-
linfrø
130-139 / 85 - 89
1. grad hypertensjon
140-159 / 90 - 99
Hypertensjon 2 grader
160-179 / 100-109
AG 3 grader
> 180/110
Nei
HPurBP
1-2 FRHPururVeldig BP
> 3 RF- eller målorganskader eller diabetesBPBPBPVeldig BP
foreninger-
kliniske tilstander
Veldig BPVeldig BPVeldig BPVeldig BP

Forkortelser i tabellen over:
HP - lav risiko for hypertensjon,
SD - moderat risiko for hypertensjon,
Sol - høy risiko for hypertensjon.

Stadier av hypertensjon: 3, 2, 1 og 4, grad av risiko

Under stadiet av hypertensjon er det vanlig å forstå visse forandringer som oppstår i de indre organene når sykdommen utvikler seg. Det er tre etapper totalt, der den første er den enkleste, og den tredje er den maksimale.

Stadier av hypertensjon og målorganer

For å forstå det iscenesatte løpet av hypertensjon, må du først forstå begrepet "målorganer." Hva det er? Dette er organene som primært lider med en vedvarende økning i blodtrykk (blodtrykk).

Blodårer. Når blodtrykket stiger fra innsiden inn på karveggen, lanseres en kaskade av patologiske strukturelle endringer i den. Bindevev vokser, karet mister sin elastisitet, blir hardt og ujevn, lumen smalner. Disse endringene fører til brudd på blodtilførselen til alle organer og vev.

Det er umulig å gjennomføre behandling etter råd fra venner eller familie som mottar en slags antihypertensiv behandling. Terapi utføres individuelt for hver enkelt pasient..

Et hjerte. I prosessen med en vedvarende økning i blodtrykket, blir hjertets pumpefunksjon vanskeligere. Det kreves mye kraft for å skyve blod gjennom det vaskulære sjiktet, derfor over tid blir veggene i hjertet tykkere og kamrene blir deformerte. Venstre ventrikkel myocardial hypertrofi utvikler seg, det såkalte hypertoniske hjertet dannes.

Nyrene. Langt eksisterende hypertensjon påvirker ødeleggende organer med vannlating, og bidrar til utseendet av hypertensiv nefropati. Det manifesteres ved degenerative forandringer i nyrenes kar, skade på nyretuber, død av nefroner og en nedgang i organer. Følgelig er nyrenes funksjonelle aktivitet nedsatt.

Hjerne. Med en systematisk økning i blodtrykket til høyt antall, lider blodkar, noe som fører til underernæring av vevene i sentralnervesystemet, utseendet i hjernevevet i soner med utilstrekkelig blodforsyning.

Eyes. Hos pasienter som lider av hypertensjon, en reduksjon i synsskarphet, en innsnevring av synsfelt, brudd på fargegjengivelse, flimrende fluer foran øynene og forverring av skumringen. Ofte forårsaker en systematisk økning i blodtrykk retinal løsrivelse.

Stadier av hypertensjon

Hypertensjon i 1. trinn, uavhengig av antall blodtrykk, er preget av fravær av skade på målorganer. Dessuten er det ikke bare noen symptomer på skade på blodkar, hjertevev eller for eksempel hjernen, men også noen laboratorieforskyvninger i analysene. Instrumentalt blir det ikke registrert noen endringer i målorganer..

Ved hypertensjon i trinn 2 påvirkes ett eller flere målorganer, og det er ingen kliniske manifestasjoner (det vil si at pasienten ikke er bekymret). For eksempel indikerer mikroalbuminuri (utseendet til små doser protein i urinen) skade på nyrene, og hjertevevshypertrofi i venstre ventrikkel indikerer endringer i hjertevev.

Hvis stadiet av sykdommen bestemmes av involvering av målorganer i den patologiske prosessen, tas det i tillegg beregning av eksisterende provokatører og samtidig sykdommer i blodårene og hjertet når du beregner risikoen..

For trinn 3-hypertensjon er tilstedeværelsen av et eksplisitt klinisk bilde av involvering av ett eller flere målorganer i den patologiske prosessen..

Tabellen nedenfor viser tegn til målorganskader som er spesifikke for trinn 3.

Trombose, perifert blodkaremboli, dannelse av aneurismer

Netthinneblødning, retinal løsrivelse, skader på synsnerveskiver

Vaskulær demens, forbigående iskemisk angrep, akutt hjerneslag, åndedrettsligopati

I noen kilder er det en klassifisering der hypertensjon i trinn 4 skilles separat. Det fjerde stadiet av hypertensjon eksisterer faktisk ikke. Definisjonen av 3-trinns hypertensjon ble foreslått av Verdens helseorganisasjon i 1993, og den er hittil akseptert innen husholdning. Tre-trinns gradering av sykdommen er gitt separat i anbefalingene for behandling, diagnose og forebygging av primær arteriell hypertensjon utstedt av eksperter fra All-Russian Society of Cardiology i 2001. Den fjerde fasen av sykdommen mangler også i denne klassifiseringen.

Risikograd

Til tross for det faktum at konseptet om stadium av hypertensjon brukes aktivt i russisk kardiologi til i dag, erstatter den siste klassifiseringen av Verdens helseorganisasjon det med en definisjon av kardiovaskulær risiko.

Begrepet "risiko" i forbindelse med hypertensjon brukes for å betegne sannsynligheten for hjerte- og karsykdom, hjerteinfarkt eller akutt hjerneslag de neste 10 årene..

Hos pasienter som lider av hypertensjon, en reduksjon i synsskarphet, en innsnevring av synsfeltene, brudd på fargegjengivelse, flimrende fluer foran øynene, forverring av skumringen..

Hvis stadiet av sykdommen bestemmes av involvering av målorganer i den patologiske prosessen, tas det i tillegg beregning av eksisterende provokatører og samtidig sykdommer i blodårene og hjertet når du beregner risikoen..

Total risikonivå - 4: fra 1, minimal, til 4, veldig høy.

Et av de viktigste elementene for å bestemme prognosen er tilstedeværelsen av risikofaktorer i pasienten..

De viktigste risikofaktorene som forverrer løpet av hypertensjon og forverrer prognosen inkluderer:

 1. Røyking. Noen kjemiske forbindelser som utgjør tobakksrøyk og kommer i systemisk sirkulasjon, deaktiverer baroseptorer. Disse sensorene er plassert inne i fartøyene og les informasjon om trykkverdien. Hos røykepasienter kommer således feil informasjon om trykket i arteriesengen inn i sentrum av vaskulær regulering.
 2. Alkoholmisbruk.
 3. Fedme. Hos pasienter med overdreven overvekt registreres en gjennomsnittlig økning i blodtrykket med 10 mm Hg. Kunst. for hver ekstra 10 kg.
 4. Belastet arvelighet angående tilstedeværelse av hjerte- og karsykdommer i nærmeste pårørende.
 5. Alder over 55 år.
 6. Mannlig kjønn. Tallrike studier har vist at menn er mer utsatt for hypertensjon og utvikling av forskjellige komplikasjoner..
 7. Konsentrasjonen av kolesterol i plasma er mer enn 6,5 mmol / L. Med det økte nivået dannes kolesterolplakk i karene, innsnevrer lumen i arteriene og reduserer elastisiteten i vaskulærveggen betydelig..
 8. diabetes.
 9. Nedsatt glukosetoleranse.
 10. Stillesittende livsstil. I forhold til fysisk inaktivitet opplever ikke det kardiovaskulære systemet stress, noe som gjør det ekstremt sårbart for en økning i blodtrykket i hypertensjon.
 11. Det systematiske forbruket av overflødig natriumklorid. Dette fører til væskeansamling, en økning i volumet av sirkulerende blod og det for høye trykket på veggene i blodkarene fra innsiden. Normen for NaCl-forbruk for pasienter med hypertensjon bør ikke overstige 5 g per dag (1 teskje uten topp).
 12. Kronisk stress, eller mental stress.

Med en systematisk økning i blodtrykket til høyt antall, lider blodkar, noe som fører til underernæring av vevene i sentralnervesystemet, utseendet i hjernevevet i soner med utilstrekkelig blodforsyning.

Gitt disse faktorene, bestemmes risikoen for hypertensjon som følger:

 • det er ingen risikofaktorer, målorganer er ikke involvert i den patologiske prosessen, blodtrykksverdiene varierer fra 140–159 / 90–99 mm Hg. St - risiko 1, minimal;
 • risiko 2 (moderat) er etablert med et systolisk trykk på 160 til 179 mm Hg. Art., Diastolisk - fra 100 til 110 og i nærvær av 1-2 risikofaktorer;
 • en høy risiko for 3 er diagnostisert hos alle pasienter med en tredje grad av hypertensjon, hvis det ikke er noen skade på målorganene og hos pasienter med en og to graders sykdom med skade på målorganene, tilstedeværelsen av diabetes mellitus eller 3 eller flere risikofaktorer;
 • veldig høy risiko 4 er pasienter med samtidig sykdommer i hjerte og / eller blodkar (uansett antall blodtrykk), samt alle bærere av tredje grad av hypertensjon, bortsett fra pasienter som ikke har risikofaktorer og patologier fra målorganene.

Avhengig av risikoen for hver enkelt pasient, bestemmes sannsynligheten for å utvikle en akutt vaskulær katastrofe i form av et hjerneslag eller hjerteinfarkt i løpet av de neste ti årene:

 • med minimal risiko, overstiger ikke denne sannsynligheten 15%;
 • med moderat - et slag eller hjerteinfarkt utvikler seg i omtrent 20% av tilfellene;
 • høy risiko innebærer dannelse av komplikasjoner i 25-30% av tilfellene;
 • ved meget høy risiko, er hypertensjon komplisert av akutt cerebrovaskulær ulykke eller hjerteinfarkt i 3 tilfeller av 10 eller mer.

Prinsippene for behandling av hypertensjon avhengig av stadium og risiko

Avhengig av målorganenes tilstand, tilstedeværelsen av spesifikke risikofaktorer, samt samtidig sykdommer, bestemmes behandlingstaktikker og optimale kombinasjoner av medisiner velges.

I prosessen med en vedvarende økning i blodtrykket, blir hjertets pumpefunksjon vanskeligere. Venstre ventrikkel myocardial hypertrofi utvikler seg, det såkalte hypertoniske hjertet dannes.

I det innledende stadiet av hypertensjon begynner behandlingen med livsstilsendringer og eliminering av risikofaktorer:

 • å gi opp røyking;
 • minimere alkoholforbruket;
 • kostholdskorreksjon (redusere mengden salt som konsumeres til 5 g per dag, fjerne krydret mat, intense krydder, fet mat, røkt mat, etc. fra kostholdet);
 • normalisering av den psykoterapeutiske bakgrunnen;
 • restaurering av et fullstendig søvn- og våkenhetsregime;
 • introduksjon av dosert fysisk aktivitet;
 • terapi av samtidig kroniske sykdommer som forverrer løpet av hypertensjon.

Farmakoterapi for godartet løpet av hypertensjon implementeres ved bruk av fem hovedgrupper av medisiner:

Eventuelle medisiner fra disse gruppene brukes som monoterapi (ett medikament) i det første stadiet av sykdommen, på det andre og tredje trinn - i forskjellige kombinasjoner.

Avhengig av nederlaget til bestemte målorganer og tilstedeværelsen av risikofaktorer, anbefales det å velge medisiner med spesifikke egenskaper fra visse grupper med offisielle farmakoterapi-standarder. For eksempel er nyresykdom foretrukket angiotensinkonverterende enzymhemmere eller angiotensinreseptorblokkere. Og med samtidig atrieflimmer - betablokkere eller ikke-dihydropyridin AK.

Når blodtrykket stiger fra innsiden inn på karveggen, lanseres en kaskade av patologiske strukturelle endringer i den. Bindevev vokser, karet mister elastisitet, blir hardt og ujevn, lumen smalner.

Det er av denne grunn at det er umulig å gjennomføre behandling etter råd fra venner eller slektninger som mottar en slags antihypertensiv behandling. Terapi utføres individuelt for hver enkelt pasient..

video

Vi tilbyr deg å se en video om emnet for artikkelen.

Diagnosen hypertensjon 3 graders risiko 4 - hva er det?

Hvis en pasient får diagnosen hypertensjon i grad 3, risiko 4 - hva er det? Denne formen for sykdommen er den farligste, siden den rammer mange målorganer. Med en slik diagnose er det ekstremt viktig å utføre adekvat medisinering og føre en passende livsstil.

Patologi klassifisering

Denne sykdommen i det kardiovaskulære systemet har en ganske komplisert gradering avhengig av nivået av blodtrykk (BP), kursets alvorlighetsgrad og natur og komplikasjoner. Diagnosen hypertensjon i grad 3 stilles når pasienten har systolisk (øvre) trykk på 180, og diastolisk (nedre) - 100 mmHg.

Til sammenligning: med hypertensjon i 2. grad, varierer tonometeravlesningene fra 160 til 179 for det øvre blodtrykket og fra 100 til 109 mmHg for det lavere blodtrykket. Pasienter med langvarig hypertensjon i grad 2 har høy risiko for overgang til farligste grad 3.

Med denne formen for patologi påvirkes kroppens indre organer og systemer. De første målene for hypertensjon, som med rette kalles den stille krypende stille morderen, er oftere nyrene, øyehinnen, lungene og bukspyttkjertelen. Pasientens tilstand forverres betydelig hvis hypertensjon er komplisert av åreforkalkning.

I tillegg sørger klassifiseringen av hypertensjon for gradering av sykdommen etter risikogrupper:

 • risiko 1 (lav);
 • risiko 2 (middels);
 • risiko 3 (høy);
 • risiko 4 (veldig høy).

Målorganer begynner å bli påvirket i hypertensjon 3 grader 3 risikogrupper. Høyt blodtrykk har vanligvis en destruktiv effekt hovedsakelig på en av dem. Avhengig av dette skilles nyretype, hjerte og cerebrale typer hypertensjon. Den ondartede formen av sykdommen skilles spesielt når økningen i blodtrykket øker i en alarmerende hastighet.

Å fastsette graden og risikoen for hypertensjon er nødvendig for å kunne velge medikamenter som senker blodtrykket for pasienten og bestemme dosene. Tross alt må han ta slike medisiner for livet. Hvis den behandlende legen utfører utilstrekkelig terapi, er dette fulle av hypertensive kriser, som på grunn av ekstremt høye blodtrykksverdier kan føre til alvorlige konsekvenser.

Sykdomskomplikasjoner

Hypertensive kriser er et formidabelt fenomen, som ofte er ledsaget av grad 3 hypertensjon med en risiko for 4. Det er ikke bare et spørsmål om så alvorlige ytre manifestasjoner som akutt hjertesmerter, talevansker, tap av bevissthet. Med hver hypertensiv krise i kroppen dukker det opp nye patologiske endringer som raskt skrider frem og truer menneskelivet..

Hypertensjon 3 grader risiko 4 - en form for sykdommen der slike komplikasjoner oppstår:

 • irreversible forandringer i hjertet (rytmeforstyrrelser, støy, hypertrofi i venstre ventrikkel, etc.), noe som fører til hjertestma, akutt hjertesvikt;
 • hjerteinfarkt;
 • nyresvikt;
 • aortadisseksjon, blødning (indre blødninger);
 • retinal dystrofi, optisk atrofi, delvis eller fullstendig blindhet;
 • Lungeødem;
 • slag;
 • personlighetsforringelse, demens (demens).

Funksjonshemming med grad 3 hypertensjon er en veldig truende mulighet, ettersom sykdommen utvikler seg, mister pasienten arbeidsevnen, blir det stadig vanskeligere for ham å servere seg. Avhengig av alvorlighetsgraden av tilstanden, kan pasienten bli tildelt en funksjonsgruppe på 2 eller 1. Pasienten er i dispensary og trenger periodisk sanatorium behandling.

Årsaker og tegn på sykdommen

Det faktum at tilstedeværelsen av grad 3 hypertensjon veltalende indikerer at sykdommen er tydelig forsømt. Pasienten ble enten dårlig behandlet eller nektet behandling av behandling i tidligere stadier av sykdommen. Dessverre er tilfeller der pasienter ignorerer symptomer som indikerer at de utvikler arteriell hypertensjon langt fra enkelt.

I tillegg utvikles sykdommen hos slike pasienter jevnlig hvis uheldige faktorer påvirker:

 • vektig;
 • passiv livsstil;
 • alder etter 40 år;
 • hyppig eksponering for stress;
 • alkoholmisbruk, røyking;
 • arvelig disposisjon.

Med hypertensjon i grad 3 eskalerer vanligvis risiko 3-patologi raskt til risiko 4. Følgende smertefulle symptomer blir faste "livspartnere":

 • skarpe, ofte umotiverte hopp i blodtrykk;
 • alvorlig hodepine;
 • akutte smerter i hjertet;
 • "Fluer", mørkere i øynene;
 • svimmelhet, dårlig koordinering av bevegelser;
 • takykardi (hjertebank);
 • søvnløshet;
 • hukommelse svekkelse;
 • delvis tap av følelse i tærne, hendene;
 • hevelse i ansiktet, lemmer.

Alle disse symptomene er en konsekvens av patologisk blodtrykk over 180 mmHg. Ofte med hypertensjon 3 stadier med risiko for 4 hypertensive kriser. De er spesielt vanskelige. Under slike anfall blir pasienten overveldet av akutte symptomer på sykdommen, inkludert bevissthetstap.

Hypertensjon under graviditet

Å bære et barn av en mor som er alvorlig syk med hypertensjon er forbundet med en høy risiko for gestose - en funksjonssvikt i vitale organer, spesielt sirkulasjonssystemet. En slik komplikasjon er full av nyresvikt, lungeødem, retinal løsrivelse og til og med nedsatt hjernefunksjon. Og fosteret med vasospasme er truet av hypoksi (oksygen sult, kvelning), misdannelser, dødfødsel.

Når graviditet fortsetter mot en bakgrunn av hypertensjon, kompliserer gestose perioden med å føde et barn hos omtrent annenhver kvinne. I dette tilfellet, som regel, øker blodtrykket enda mer, det er mye verre regulert av antihypertensive medisiner. Nyrene lider, hevelse vises, protein finnes i blod og urin.

I denne forbindelse er det tre risikogrupper:

 1. Et vellykket svangerskap er mulig med primær hypertensjon, grad I, hvis det i de tidlige stadiene gir en hypotensiv effekt.
 2. Graviditet er betinget akseptabelt hos kvinner med grad I og II hypertensjon, forutsatt at det ikke har en hypotensiv effekt i første trimester.
 3. Graviditet er absolutt kontraindisert hvis hypertensjon oppstår i moderat, alvorlig eller ondartet form..

Sykdomsbehandling

Hvordan behandle hypertensjon i grad 3 med en risiko på 4? For å forhindre eller i det minste forsinke mulige komplikasjoner, er det nødvendig å overholde alle anbefalingene fra en terapeut, kardiolog, nevrolog, øyelege. Det er ekstremt viktig å regelmessig ta medisiner mot hypertensjon i doser som er foreskrevet av legen din..

I tillegg bør pasienten:

 • redusere inntaket av salt og væsker betydelig;
 • holde seg til et lett, balansert kosthold med en overvekt av grønnsaker, frukt;
 • nekte alkohol, nikotin, sterk te, kaffe;
 • føre en moderat aktiv livsstil med kraftig fysisk aktivitet;
 • optimalisere kroppsvekten;
 • unngå alvorlig stress, depresjon.

Med grad 3 hypertensjon med risiko for 4, langvarige antihypertensive medisiner, er vanndrivende midler vanligvis foreskrevet for å redusere blodtrykket. For å lindre tilstanden forårsaket av hjertesvikt, hjelper nitrater. Nootropiske medikamenter i kombinasjon med vitamin-mineralkomplekser normaliserer cerebral sirkulasjon.

Du kan også koble folkemiddel: rødbetesaft, tinkturer av hagtorn, valerian og vinca. Reduser raskt blodtrykkskompressene av 5% eddik på hælene. Trinn 3 hypertensjon med risiko for 4 - alvorlig patologi. Men med adekvat behandling kan du opprettholde en ganske høy livskvalitet.

--> Medisinsk og sosial kompetanse ->

-->
Artiklene mine [3]
Medisinsk og sosial undersøkelse for visse sykdommer [170]

Logg inn med uID

katalog over artikler

Medisinsk og sosial undersøkelse for hypertensjon (arteriell hypertensjon).

Arteriell hypertensjon (AH) - en stabil økning i systolisk blodtrykk (SBP) på mer enn 140 mm RT. Kunst. og / eller diastolisk blodtrykk (DBP) på mer enn 90 mm Hg. st.

Epidemiologi. Forekomsten av hypertensjon er omtrent 20% i befolkningen generelt. I en alder av 60 år er hypertensjon mer vanlig hos menn, etter 60 år - hos kvinner. Ifølge WHOs ekspertutvalg (1996) er antall postmenopausale kvinner i verden 427 millioner, og omtrent 50% av dem lider av hypertensjon. Hypertensjon (GB) utgjør 90-92% av alle tilfeller av hypertensjon.

Etiologi og patogenese. Den primære årsaken til hypertensjon er ikke fastslått. AH kan utvikle seg på grunn av interaksjon av en rekke faktorer: overdreven saltinntak, alkoholmisbruk, stress, fysisk inaktivitet, nedsatt fett og karbohydratmetabolisme (overvekt, diabetes mellitus), negativ arvelighet. Genetisk bestemte faktorer og forhold er forårsaket av mutasjoner av forskjellige gener. Mutasjoner av det angiotensinogene genet, B-underenheter av amyloidfølsomme natriumkanaler i nyreepitelet, mutasjoner som fører til ektopisk depresjon av aldosteronsyntaseenzymet og forårsaker arvelig hyperaldosteronisme av den første typen eller aldosteronisme, korrigert glukokortikoidgenese og renøs sykdom er vanligst. litium- og natriumhydrogen-antitransport, endotelin-system, kallikrein-kinin, dopamin og andre monoaminsystemer.

Klassifisering.

Essensiell (primær) hypertensjon - økt blodtrykk på grunn av forstyrrelse i systemene som regulerer det normale nivået av blodtrykk, i mangel av en primær årsak til økningen.
Sekundær hypertensjon (symptomatisk) - økt blodtrykk på grunn av tilstedeværelsen av en årsakssykdom (nyre, assosiert med bruk av p-piller, primær hyperaldosteronisme, Itsenko-Cushings syndrom; feokromocytom, etc.).

Etter stadier (WHO, 1993).
Fase 1. Fraværet av objektive tegn på skade på målorganene.
Trinn 2. Tilstedeværelsen av minst ett av tegnene på skade på målorganer: LVH; mikroalbuminuri, proteinuri og / eller kreatininemi (105,6-176 μmol / L); ultralyd eller radiologiske tegn på en aterosklerotisk plakett i aorta, koronararterier; generalisert eller fokal innsnevring av netthinnearteriene.
Fase 3. Tilstedeværelsen av kliniske manifestasjoner av skade på målorganer:
- hjerne: iskemisk, hemorragisk hjerneslag, forbigående iskemisk angrep, hypertensiv encefalopati;
- hjerte: angina pectoris, hjerteinfarkt, kongestiv hjertesvikt;
- nyre: kreatininemi> 176 μmol / L, nyresvikt
- perifere kar: stratifisert aortaaneurisme, klinisk uttalt skade på perifere arterier (intermittent claudication);
- netthinne: blødninger eller ekssudater, hevelse i synsnerven papilla.
Forløpet av hypertensjon kan være sakte progressivt, raskt progressivt og ondartet.

Ondartet hypertensjon er preget av en markert økning i blodtrykk (over 180/110 mm Hg) mot bakgrunn av rask negativ dynamikk i den kliniske tilstanden og tilstedeværelsen av et av følgende symptomer: hevelse i synsnerven; blødninger eller ekssudater i fundus; brudd på sentralnervesystemet, redusert intelligens; raskt progressiv forverring av nyrefunksjonen. Det kan være en konsekvens av essensiell eller sekundær (oftere) hypertensjon..

I henhold til WHO / SIDS-klassifiseringen (1999) og DAG 1 er det 4 grader av risiko for å utvikle hjerte-kar-komplikasjoner i løpet av de neste 10 årene: lav - mindre enn 15%; gjennomsnitt - 15-20%; høy - mer enn 20%; veldig høyt - mer enn 30%.

RisikogradDiagnostisk kriterium
Lav risiko (risiko 1)AH i grad 1 er det ingen risikofaktorer, skade på målorganer, hjerte-kar og tilhørende sykdommer
Middels risiko (risiko 2)AH i grad 2-3 er det ingen risikofaktorer, skade på målorganer, hjerte- og karsykdommer og tilknyttede sykdommer AH i grad 1-3 er det en risikofaktor eller mer, det er ingen skade på målorganer, hjerte- og karsykdommer og tilhørende sykdommer
Høy risiko (risiko 3)AH i grad 1-3 er det lesjoner av målorganer ± diabetes mellitus ± andre risikofaktorer, det er ingen tilknyttede sykdommer
Meget høy risiko (Risiko 4)AH i grad 1-3, diabetes mellitus med nefropati ± andre risikofaktorer, det er assosierte sykdommer og / eller tilstander

Komplikasjoner av hypertensjon og sekundære forandringer i målorganene: venstre ventrikulær hypertrofi, koronar hjertesykdom (angina pectoris, hjerteinfarkt), hjertesvikt, iskemisk og hemorragisk hjerneslag, proteinuria som et resultat av skade på glomerularapparatet i nyrene, nyresvikt, mygg i hjertefasen i bakgrunnen kronisk insuffisiens i blodtilførsel til hjernen), retinopati, aorta aneurisme og ruptur i ce, utslett aterosklerose i nedre ekstremiteter, ekstrakraniell stenose i halspulsårene.
En av komplikasjonene ved arteriell hypertensjon som er viktig for å vurdere begrensningene for vital aktivitet hos pasienter er hypertensiv krise (HA) - en akutt betydelig økning i blodtrykk, ledsaget av cerebral (encefalopati), hjertesvikt (venstre ventrikkelsvikt, angina pectoris, arytmi), nyre (proteinuria, hematuria, azotemia) syndromer.
Type I GC (binyre, hyperkinetisk, nevro-vegetativ form): preget av plutselig begynnelse av hodepine, svimmelhet, agitasjon, "nett" eller "tåke" foran øynene, svette, avkjøling av ekstremiteter, munntørrhet, hjertebank, rask vannlating. Hjertelydene er høye, med vekt II-tone på aorta. En overveiende økning i systolisk blodtrykk med stor pulsamplitude bemerkes. Varighet av HA fra flere minutter til 2-3 timer. Komplikasjoner utvikles sjelden.
HA type II (noradrenalin, hypokinetisk, ødematøs form): utvikler seg gradvis, fortsetter i lang tid (fra 3-4 timer til 4-5 dager). Både systolisk og diastolisk blodtrykk stiger. Symptomer på grunn av encefalopati dominerer: hodepine, tyngde i hodet, døsighet, slapphet, svimmelhet, tinnitus, kvalme, oppkast, desorientering. Det kan være pustebesvær, astmaanfall, kompresjonssmerter i hjertet. Pustete ansikt, hovne årer. Forbigående parestesi, hemiparesis oppdages. Diurese reduseres.
M.S. Kushakovsky tildeler en krampaktig form for HA (hypertensiv encefalopati): den oppstår med en alvorlig sprengende hodepine, oppkast som ikke gir lettelse, med bevissthetstap, synsforstyrrelse, toniske og kloniske kramper.
"Ricochet GC": etter at vanndrivende middel er tatt, oppstår massiv diurese, en reduksjon i volumet av sirkulerende plasma, en kraftig reduksjon i blodtrykk, noe som fører til aktivering av renin-angiotensin-I-aldostron og sympatisk nervesystem. Som et resultat, etter 10-12 timer, øker blodtrykket betydelig igjen, og natrium og vann blir forsinket. Ricochet-kriser er ofte tyngre enn primær.

GK er delt:
Etter frekvens:
a) sjelden - 1-2 ganger i året;
b) gjennomsnittlig frekvens - 3-5 ganger i året;
c) hyppig - mer enn 5 ganger i året.
Etter alvorlighetsgrad:
a) lungene - siste 1-2 timer, stopp raskt;
b) moderat alvorlighetsgrad - varer 3-4 timer, cerebrale symptomer eller manifestasjoner av svikt i venstre ventrikkel er karakteristiske;
c) alvorlig - kan vare i et døgn eller mer, er preget av alvorlige forstyrrelser i funksjonene i hjernen, hjertet og synet.

Indikasjoner for utelukkelse av symptomatisk hypertensjon: forekomsten av hypertensjon i en alder av under 40 år; tilstedeværelsen av en nylig påvist konstant høy hypertensjon uansett alder; en indikasjon på en historie med nyresykdom, nefropati av gravide; medfødt nyresykdom hos pårørende.

Nødvendig mengde forskning:
a) uavhengig av arten av hypertensjon: generell urinanalyse, Nechiporenko-test, Zimnitsky-test; urinkultur på floraen med bestemmelse av titer av bakteriuri; ECG; fundusundersøkelse; ekkokardiografi; identifikasjon av samtidig sykdommer (hjerte-kar, diabetes, etc.). I nærvær av indikasjoner: daglig overvåking av blodtrykk, kolesterol, blod triglyserider, etc..
b) å ekskludere symptomatisk hypertensjon: en biokjemisk blodprøve (kreatinin, totalprotein, elektrolytter, sukker); ultralyd og radioisotopundersøkelse av nyrene, utskillelsesurografi; en test med hypotiazid eller veroshpiron (med mistanke om Conn-syndrom); innholdet av katekolaminer, aldosteron, kortisol, ACTH i blodet; 17-ACS i urinen; abdominal aortografi (med mistanke om nyrearteriestenose); datatomografi av den tyrkiske salen (hvis mistanke om en hypofysetumor).

Prognose. Ekstremt ugunstig prognose for ondartet form for hypertensjon; dårlig prognose for hyppig type II hypertensjon, stabilt høyt blodtrykk og ildfast behandling. Prognosen er gunstig med et stabilt sykdomsforløp, fravær av kriser, med lav risiko for å utvikle kardiovaskulære komplikasjoner.

Behandlingsprinsipper.
I samsvar med moderne krav til antihypertensiv terapi er det nødvendig med et individuelt utvalg av medisiner under hensyntagen til risikofaktorer.
Anbefalinger om livsstilsendringer bestemmes (reduksjon av overvekt, begrensning av saltinntak, etc.); antihypertensive medisiner er foreskrevet for pasienter med hjerte, nyresvikt eller diabetes mellitus med et blodtrykk på 130-139 / 85-89 mm RT. Kunst. Bruken av førstelinjemedisiner er å foretrekke: ACE-hemmere (captopril, ednite, renitec, prestarium), P-blokkere (obzidan, atenolol, metoprolol), kalsiumantagonister (nifedipin, amlodipin, diltiazem), alfablokkere (prazosin, doxase) diuretika (hypotiazid), ATI-reseptorblokkere (losartan, eprosartan, valsartan). Avhengig av samtidig sykdommer eller syndromer, kan kombinasjonen av medisiner være forskjellig: for hjertesvikt - vanndrivende + ACE-hemmer eller ACE-hemmer + amlodipin; ved diabetes mellitus: ACE-hemmer + kalsiumantagonist eller ACE-hemmer + vanndrivende middel (indapamid) eller alfablokker + betablokker, etc..

CUT-kriterier:
undersøkelse for å avklare diagnosen - opptil 5 dager;
gjennomgående høyt blodtrykk og behovet for valg av terapi - opptil 10 dager.
Hypertensiv krise (ukomplisert): sykdom i stadium 1 - opptil 7 dager.
- stadiet av sykdommen - type 1 krise - 7-10 dager., type II krise - 18-24 dager;
- stadium av sykdommen - type II-krise - opptil 30 dager. og mer.

Kontraindikerte typer og arbeidsforhold: arbeid med betydelig fysisk og nevropsykisk stress; i varme butikker med betydelig industriell støy og vibrasjoner; i kontakt med vaskulære og anoksemiske giftstoffer; på nattskift. I trinn II av hypertensjon: med en overvekt av skade på hjertets kar - moderat fysisk arbeidskraft; med en overvekt av skade på karene i hjernen - mentalt arbeid med moderat nevropsykisk stress.

Indikasjoner for henvisning til ITU-byrået:
raskt progressiv (ondartet) variant av hypertensjon; akutte komplikasjoner av hypertensjon (hjerneslag, hjerteinfarkt, etc.); vedvarende dekompensasjon av funksjon av målorganer (CHF fra 2A st. og over, CRF fra 2A st. og over, etc.).

Nødvendig minimumsundersøkelse når den sendes til ITU Bureau:
klinisk blodprøve; biokjemisk blodprøve (sukker, kreatinin, kolesterol); generell urinanalyse; Zimnitsky-test, Nechiporenko-test; ECG; optometrist konsultasjon; ekkokardiografi; tilleggsstudier i henhold til indikasjoner.

Kriterier for funksjonshemming.

Ved vurdering av livsbegrensningene til pasienter med hypertensjon, er det nødvendig å ta hensyn til varianten av hypertensjon, stadiet, tilstedeværelsen og alvorlighetsgraden av skade på målorganer, alvorlighetsgraden og reversibiliteten av komplikasjoner, hyppigheten og alvorlighetsgraden av hypertensive kriser, effektiviteten av behandlingen, samtidig sykdommer.

Funksjonshemming gruppe III er etablert i tilfeller av stadium III hypertensjon, hypertensjon på 1, 2, 3 grader, karakterisert av en II (moderat) alvorlighetsgrad av vedvarende dysfunksjoner i hjerte-, nervøs, urin og andre systemer (CHF ArtА Art., CKD 3 ss. Og etc.).

Funksjonshemming gruppe II er etablert for trinn III hypertensjon, hypertensjon på 1, 2, 3 grader, karakterisert ved en III (uttrykt) alvorlighetsgrad av vedvarende dysfunksjoner i hjerte-, nervøs, urin og andre systemer (CHF ІІ B Art., CKD 4 ss. etc.).

Funksjonshemming gruppe I er etablert for stadium III hypertensjon, hypertensjon på 1, 2, 3 grader, karakterisert ved refraktoritet mot behandling, ІV (betydelig uttrykt) alvorlighetsgrad av vedvarende dysfunksjoner i hjerte-, nervøs, urin og andre systemer (CHF III ss., CKD 5 ss. Osv.).

Forebygging og rehabilitering: bekjempe risikofaktorer for hypertensjon (sunn livsstil, gi opp dårlige vaner); adekvat behandling og oppfølging; forebygging av risikoen for kardiovaskulære komplikasjoner; rasjonell sysselsetting, spesielt for unge mennesker (profesjonelt utvalg, yrkesveiledning, henvisning til opplæring og omskolering); kompilering av IPR og overvåking av implementeringen.

En pasient kan motta en offisiell mening om tilstedeværelse (eller fravær) av et grunnlag for å etablere funksjonshemming bare ved resultatene av hans undersøkelse i ITU-byrået i den aktuelle regionen.
Prosedyren for behandling av dokumenter for ITU (inkludert algoritmen for handlinger i tilfelle avvisning av behandlende leger til å sende en pasient til ITU) er beskrevet i tilstrekkelig detalj i denne delen av forumet:
Å gjøre uførhet enkelt

Hypertensjon på 1, 2, 3 og 4 grader

En mann er i live mens hjertet banker. Hjertepumpe gir blodsirkulasjon i karene. I denne forbindelse er det noe som blodtrykk. I forkortet form - HELL. Eventuelle avvik fra normalt blodtrykk er livsfarlige..

Risikoen for å utvikle hypertensjon

Risikoen for å utvikle hypertensjon eller arteriell hypertensjon - høyt blodtrykk - består av en rekke faktorer. Følgelig, jo flere av dem, desto større er sannsynligheten for at en person blir hypertensiv.

Risikofaktorer for utvikling av hypertensjon:

arvelig disposisjon. Risikoen for å bli syk er høyere blant de som har hypertensjon blant førstegangs pårørende: far, mor, besteforeldre, søsken. Jo mer nære pårørende lider av høyt blodtrykk, jo større er risikoen;

alder over 35 år;

stress (stresshypertensjon) og mental stress. Stresshormon - adrenalin - akselererer hjerterytmen. Det innsnevrer øyeblikkelig blodkar;

tar visse medisiner, for eksempel p-piller, og forskjellige kosttilskudd - kosttilskudd (iatrogen hypertensjon);

dårlige vaner: røyking eller alkoholmisbruk. Komponentene i tobakk provoserer spasmer av blodkar - ufrivillige sammentrekninger av veggene. Dette innsnevrer lumen i blodomløpet;

åreforkalkning - blokkering av blodkar ved plakk. Total kolesterol bør ikke overstige 6,5 mmol / l blod;

nyresvikt (nefrogen hypertensjon);

endokrinopati av binyrene, skjoldbruskkjertelen eller hypofysen;

overflødig salt i maten. Salt provoserer spasier av arterier og beholder væske i kroppen;

immobilitet. Hypodynamia er ledsaget av en redusert metabolisme - metabolisme - og gradvis svekker kroppen som helhet;

vektig. Hver ekstra kilo øker blodtrykket med 2 millimeter kvikksølv - mm Hg;

en kraftig værendring;

kronisk søvnmangel og andre "provokatører".

De fleste risikofaktorer for hypertensjon er nært beslektede. Så hos tunge røykere vises det i de fleste tilfeller aterosklerotiske plaketter, og fysisk passive og underernærte går raskt opp i vekt. Slike kombinasjoner av faktorer øker risikoen for patologiske avvik i hjertet betydelig.

Avhengig av kombinasjonen og grad av manifestasjon av faktorene ovenfor, samt sannsynligheten for kardiovaskulære komplikasjoner det kommende tiåret, er det fire typer risiko for å utvikle hypertensjon:

lav (risiko mindre enn 15%);

medium (fra 15 til 20%);

høy (over 20%);

veldig høyt (over 30%).

Risikofaktorer for utseendet på arteriell hypertensjon er også delt inn i to varianter for muligheten for å eliminere dem: korrigerbar (korrigerbar) og ikke. For eksempel kan det hende at en person slutter å røyke, men han klarer ikke å endre stamtavle. Risikomengden oppsummeres fra en rekke indikatorer. En pasient med grad 1 hypertensjon som begynner å misbruke alkohol vil øke prosentvis sannsynlighet for å utvikle komplikasjoner betydelig.

Hypertensjon er ganske behandlingsbar. Mye avhenger av den rettidige diagnosen av sykdommen, pasientens utholdenhet, hans vilje til å endre livsstil radikalt.

Hypertensjon 1 grad

Arteriell hypertensjon kan være primær, dvs. å utvikle seg uavhengig, og sekundær - for å være en komplikasjon av en annen sykdom. I sistnevnte tilfelle utføres behandlingen omfattende, fordi det ikke bare er nødvendig å normalisere trykket, men også for å kurere den samtidig sykdomsårsaken..

Normal regnes som en indikator på blodtrykk på 120 til 80 mm Hg. Denne "ideelle" verdien, som de sier, for astronauter. 120 - dette er den såkalte øvre indikator på blodtrykk eller systolisk trykk (med maksimal sammentrekning av veggene i hjertemuskelen). Og 80 er den nedre indikatoren eller det såkalte diastoliske trykket (med deres maksimale avslapning). Følgelig er hypertensjon delt inn i systolisk, diastolisk og blandet (systolodiastolisk), avhengig av om de øvre eller nedre indikatorene overskrider terskelverdien.

Med en innsnevring av blodstrømmen, bruker hjertet mer krefter på å skyve blod inn i karene, det slites ut raskere og begynner å jobbe periodisk. En økning i hjerterytme - hjertefrekvens - påvirker arbeidet med hele organismen negativt. Luft og næringsstoffer i blodet har ikke tid til å komme inn i cellene.

Som enhver sykdom utvikler hypertensjonen seg hvis den ikke er behandlet. Prehypertensive tilstand - prehypertension går foran utseendet til de første hypertensive symptomene.

Alvorlighetsgraden av sykdommen avhenger av utviklingsstadiet av sykdommen:

"Myk" eller lett;

moderat eller grensen;

veldig alvorlig eller isolert systolisk.

Ellers kalles arteriell hypertensjon i klasse 1 en mild form for denne sykdommen. Det øvre blodtrykket varierer fra 140 til 159, og det nedre er 90 - 99 mm Hg. Forstyrrelser i hjertets arbeid forekommer krampaktig. Angrep passerer som regel uten konsekvenser. Dette er en preklinisk form for hypertensjon. Perioder med forverringer veksler med fullstendig forsvinning av symptomene på sykdommen. Under remisjon er pasientens trykk normalt.

Diagnostisering av hypertensjon er enkel - det er en måling av blodtrykket ved hjelp av et tonometer. For en nøyaktig diagnose utføres prosedyren tre ganger om dagen i rolige omgivelser og i en avslappet tilstand..

Selv personer med lav risiko for å utvikle hypertensjon må kontrollere blodtrykket regelmessig. En potensielt farlig faktor er nok til å overvåke hjertets arbeid nøye. De som er disponert for hjertesykdom i stor grad, er det lurt å kjøpe en kardiovaskulær rådgiver - et apparat for registrering av EKG - elektrokardiogrammer - hjemme. Enhver sykdom er lettere å behandle på et tidlig tidspunkt..

Symptomer på hypertensjon 1 grad

Symptomer på hypertensjon i 1. grad inkluderer:

hodepine utvikler seg med anstrengelse;

verkende eller syende smerter på venstre side av brystet, som strekker seg til skulderbladet og armen;

svarte prikker foran øynene.

Vi må ikke glemme at med en mild form for hypertensjon, oppstår alle disse symptomene av og til. Hvis pulsen blir rask etter intens fysisk anstrengelse, eller det er vanskelig å sovne på grunn av støyende naboer, må du ikke få panikk og anse deg som hypertensiv.

I perioder med forbedring føler pasienten det bra. Mild hypertensjon har alle symptomene som er karakteristiske for hjertesvikt. Mer alvorlige grader av sykdommen avviker bare når det gjelder manifestasjonen av symptomer og forekomsten av komplikasjoner.

Komplikasjoner av grad 1 hypertensjon

Komplikasjoner inkluderer:

nyresklerose - nefrosklerose;

hypertrofi av hjertemuskelen (venstre ventrikkel).

De fleste tror at mild hypertensjon kan kureres uten konsekvenser. Men risikoen for komplikasjoner i grad 1 er gjennomsnittlig, d.v.s. omtrent 15%. Høyt trykk i karene på grunn av innsnevring av lumen fører til utilstrekkelig blodtilførsel til vevene. Mangel på oksygen og næringsstoffer fører til nekrose av individuelle celler og hele organer. Nekrose begynner med lokale, fokale lesjoner. Over tid, hvis ubehandlet, er et iskemisk hjerneslag uunngåelig.

Sirkulasjonsforstyrrelser fører uunngåelig til metabolske forstyrrelser. Dette er skadelig for respirasjonen og ernæringen til celler av enhver type. Patologiske forandringer er uunngåelige, for eksempel sklerose - erstatning med bindevev. Ved nefrosklerose blir veggene i nyren patologisk komprimert, organet "rynker". I denne forbindelse er den ekskresjonsfunksjonen nedsatt, og urea kommer inn i blodomløpet.

Hvis blodårene er innsnevret, blir hjertet overanstrengt for å skyve blod gjennom dem. Dette fører til en patologisk økning i hjertemuskelen. Slik hypertrofi kalles sant eller fungerende. Volumet og massen av venstre ventrikkel øker på grunn av tykningen av veggene. Denne patologien kalles også kardiomyopati. Hjertet tilpasser sin struktur til kroppens behov. Ytterligere muskelvev gjør at han kan trekke seg sammen mer. Det ser ut til at dette kan være farlig? Et "hovent" hjerte kan komprimere tilstøtende kar, og ujevn muskelvekst stenger avkjørselen fra venstre ventrikkel. Hjertehypertrofi fører noen ganger til plutselig død.

Komplikasjoner av grad 1 hypertensjon er ekstremt sjeldne. For å unngå dem er det nok å minimere risikoen for å utvikle hypertensjon, dvs. eliminere dens premisser, årsaker.

Behandling av hypertensjon i 1. grad

Først vil legen råde pasienten til å endre livsstil. Pasienten vil bli anbefalt en god søvn, unngå stress, målrettede avslapningsøvelser, et spesielt kosthold, trening osv. Hvis disse tiltakene ikke er nok, brukes medikamentell terapi..

Følgende medisiner er foreskrevet av en kardiolog:

beroligende midler (beroligende midler) og andre antihypertensive medisiner.

Medisiner velges strengt individuelt, fordi mange hypertensive pasienter har komorbiditeter. Alderen til pasienten og medisinene som brukes av ham påvirker valg av medisiner..

Hvis det er mulig å stoppe sykdommen i det innledende stadiet, må du bli kvitt den helt, forebygging bør ikke overses i fremtiden. Prinsippet er enkelt - det er for å unngå alle risikofaktorer for hypertensjon. Takket være en sunn livsstil kan til og med arvelige patologier forhindres..

Hypertensjon 2 grader

Dette er mild hypertensjon. Det øvre blodtrykket er 160 - 179 mm Hg, og det nedre er 100 - 109 mm Hg. På dette stadiet av sykdommen er perioder med økt trykk lengre. BP går sjelden tilbake til det normale.

Avhengig av hastigheten på overgang av hypertensjon fra et trinn til et annet, skilles godartet og ondartet arteriell hypertensjon. I det andre tilfellet utvikler sykdommen seg så raskt at den ofte er dødelig. Hypertensjon er farlig ved at en økning i hastigheten på blodstrømmen gjennom karene fører til en tykning av veggene og en jevn innsnevring av lumen.

Symptomer på grad 2 hypertensjon

Typiske tegn på arteriell hypertensjon vises selv med en mild form for sykdommen.

I det andre trinnet slutter seg følgende symptomer:

følelse av pulsering i hodet;

hyperemi - overløp av blodkar, for eksempel rødhet i huden;

mikroalbuminuri - tilstedeværelsen av albuminproteiner i urinen;

nummenhet og frysninger i fingrene;

fundus patologi;

hypertensive kriser - plutselige trykkstigninger (noen ganger umiddelbart ved 59 enheter);

utseendet eller forverring av tegn på lesjoner i målorganene.

Tretthet, slapphet og hevelse vises fordi nyrene er involvert i den patologiske prosessen. Et hypertensivt angrep kan være ledsaget av oppkast, vannlating og avføringsforstyrrelse, kortpustethet og tårer. Noen ganger varer det flere timer. Komplikasjoner av en hypertensiv krise er hjerteinfarkt og lungeød eller hjerneødem..

Former for hypertensiv krise:

nevrovegetativ (økt hjertefrekvens, overexcitation, håndenes skjelving, umotivert panikk, munntørrhet);

ødematøs (slapphet, hevelse i øyelokkene, hemmet bevissthet);

Symptomer på grad 2 hypertensjon er vanskeligere for pasienter. Han lider konstant av de patologiske manifestasjonene av høyt blodtrykk. Sykdommen på dette stadiet avtar motvillig og kommer ofte tilbake.

Komplikasjoner av grad 2 hypertensjon

Komplikasjonene av hypertensjon i 2. grad inkluderer følgende sykdommer:

aortaaneurisme - patologisk fremspring av veggen.

For å målrette organer, d.v.s. indre organer påvirket av hypertensjon inkluderer:

Blødninger i forskjellige organer oppstår fordi veggene i blodkar tykner mer og mer, mister sin elastisitet og blir sprø. Økt blodstrøm ødelegger lett slike kar. Den omvendte prosessen skjer med utviklingen av aneurismer. Her blir veggene fra den økte blodsirkulasjonen strukket og tynnet. De er så svake at de lett blir revet.

En patologisk smal lumen øker sannsynligheten for å utvikle aterosklerose - avleiringer av fett på veggene - og trombose - blokkering av en trombe. Blødning av hjerneceller fører til oksygen sult og deres død. Dette fenomenet kalles encefalopati. Iskemi er oksygen sulten i hjertet. Angina pectoris - vedvarende sternalsmerter.

Patologiske prosesser som knytter seg til den underliggende sykdommen utvikler seg i forbindelse med den. Følgelig, hvis du ikke starter rettidig behandling eller bryter medisinske forbud, vil det være flere og flere målorganer, og det vil bli nesten umulig å gjenvinne helse.

Funksjonshemming hypertensjon 2 grader

Hypertensive pasienter er registrert på dispensatoren og blir regelmessig undersøkt. I tillegg til daglige trykkmålinger får de regelmessig forskrevet et EKG. I noen tilfeller kan ultralyd være nødvendig - en ultralydundersøkelse av hjerte, urin, blodprøver og andre diagnostiske prosedyrer. Hypertensive pasienter med en moderat form av sykdommen er mindre effektive enn friske mennesker.

Hvis det er en vedvarende dysfunksjon på grunn av hypertensjon, blir pasienten sendt til byrået for undersøkelse for å få en konklusjon av medisinsk og sosial undersøkelse. I sjeldne tilfeller undersøkes hypertensjon hjemme, på sykehuset eller til og med i fravær. Noen ganger utarbeides et ekstra eksamensopplegg. For funksjonshemmede utvikler spesialister fra medisinsk og sosial kompetanse et individuelt rehabiliteringsprogram som er bindende.

For å etablere en funksjonshemmingsgruppe, tar en ekspertkommisjon, sammen med graden av hypertensjon, hensyn til følgende faktorer:

informasjon fra medisinsk historie med hypertensive kriser;

arbeidsforholdene til pasienten.

Prosedyren for å etablere en funksjonshemmingsgruppe er nødvendig for riktig ansettelse. Hvorvidt det vil være lett å finne en arbeidsgiver som er villig til å stille opp med arbeidet til en “underordnet” ansatt, er en annen sak. Hvis søkeren fremlegger dokumenter som beviser funksjonshemming under ansettelse, må han i henhold til føderal lov være forsynt med nødvendige arbeidsforhold.

Arbeidsgivere kvier seg for å ta imot mennesker med nedsatt funksjonsevne, som arbeidstiden for dem reduseres mens de opprettholder full lønn (for gruppe 1 og 2). I tillegg blir de tvunget til å permisjonere oftere enn andre ansatte, og deres årlige permisjon økes. I denne forbindelse skjuler flertallet av funksjonshemmede i gruppe 3 sine plager for å få et godt betalt sted. Brudd på medisinske resepter angående arbeidsforhold over tid fører til forverring av sykdommen.

Funksjonshemmede i gruppe 3 mottar kontantytelser og har lov til å delta i profesjonelle aktiviteter med noen begrensninger:

sterk vibrasjon og støy er kontraindisert;

du kan ikke jobbe overtid, i helgene eller på nattskift uten samtykke fra den ansatte;

Permanent fysisk eller psyko-emosjonell stress er ikke tillatt;

forbudet mot å jobbe i stor høyde, i varme butikker, i farlige maskiner;

reduksjon i varigheten av arbeidet assosiert med en høy konsentrasjon av oppmerksomhet;

syv timers arbeidsdag.

Et spesielt tilfelle er ondartet arteriell hypertensjon i 2. grad. Utviklingen er så rask, og pasientens tilstand er vanskelig, at kommisjonen tildeler ham en funksjonshemming på to grupper. Dette er allerede en ikke-arbeidsgruppe. Ved 2 og 3 grader av uførhet gjennomføres en medisinsk og sosial undersøkelse årlig. Funksjonshemmede i følgende kategorier er fritatt for omprøving:

menn over 60 år;

kvinner over 55 år;

mennesker med irreversible anatomiske defekter.

Tildelingen av en funksjonshemmingsgruppe er forårsaket av behovet for sosial beskyttelse av hypertensjon. Hans arbeidsevne er begrenset.

Behandling av hypertensjon i grad 2

På dette stadiet av sykdommen kan medisiner ikke lenger dispenseres. Tablettene tas regelmessig, om mulig på samme tid av døgnet. Pasienten skal ikke tenke at for å bli kvitt sykdommen vil det være nok bare å ta medisiner. Hvis han gjør dette, mens han blir ført bort, for eksempel av fet mat og alkohol, vil den positive effekten av terapi raskt forsvinne. Sykdommen vil gå til neste stadium, der all behandling allerede er ineffektiv.

Hypertensjon 3 grader

Hvorfor bekymrer legene seg for avviket fra blodtrykket fra normen selv av en? Faktum er at med økende trykk med flere enheter øker risikoen for å utvikle kardiovaskulære komplikasjoner med samme prosentandel. For eksempel, hvis en person har mild hypertensjon, og blodtrykket avviker fra normal 120 med 80 mm Hg. 39 enheter, er det veldig sannsynlig at patologiske avvik fra forskjellige organer (39%). Hva kan da sies om den tredje graden av sykdommen, der avviket er minst 60 enheter?

Grad 3 hypertensjon er en alvorlig, kronisk form av sykdommen. Blodtrykket stiger over 180/110 mm Hg, det synker aldri til normale 120/80. Patologiske endringer er allerede irreversible.

Symptomer på grad 3 hypertensjon

Symptomer på grad 3 hypertensjon inkluderer:

nedsatt koordinering av bevegelser;

vedvarende synshemming;

parese og lammelse i strid med cerebral sirkulasjon;

langvarige hypertensive kriser med nedsatt tale, uklar bevissthet og skarpe smerter i hjertets region;

en betydelig begrensning i evnen til selvstendig å bevege seg, kommunisere og tjene deg selv.

I alvorlige tilfeller kan ikke hypertensive pasienter lenger uten hjelp utenfra, de trenger konstant oppmerksomhet og omsorg. Ovennevnte tegn på hypertensjon viser at pasientens velvære gradvis forverres, sykdommen dekker nye organsystemer, komplikasjoner blir mer.

Komplikasjoner av grad 3 hypertensjon

Komplikasjonene av hypertensjon i 3. grad inkluderer følgende sykdommer:

hjerteinfarkt - det midterste muskellaget i hjertet;

hjerteastma - astmaanfall;

skade på perifere arterier;

hypertensiv retinopati påvirker netthinnen;

scotoma ("mørke") - en mangel, en blind flekk i synsfeltet;

Komplikasjoner av grad 3 hypertensjon er ellers referert til som tilknyttede kliniske tilstander. Ved cerebrovaskulær ulykke utvikles et hjerneslag, ledsaget av tap av følelse av lemmer og besvimelse. Hjertesvikt er allerede et helt kompleks av hjertepatologier. Nyrene svikter gradvis. Hvis hypertensjon er en sekundær sykdom og oppsto på bakgrunn av diabetes mellitus, er nefropati uunngåelig.

Jo sterkere sykdommen blir lansert, desto verre og verre blir konsekvensene av den. Sirkulasjonssystemet er så viktig for kroppens liv at det minste avviket i arbeidet gir en kraftig destruktiv effekt.

3 graders hypertensjonshemming

I alvorlig form av sykdommen er det etablert 1 funksjonshemmingsgruppe. På dette stadiet er pasienter praktisk talt ufør. Noen ganger blir de anerkjent som delvis uføre ​​og fortsetter å jobbe, men bare hjemme eller under spesielle forhold..

Men selv med den alvorligste funksjonsnedsettelsesgraden, må pasienten gjennomgå rehabiliteringsprosedyrer. I denne situasjonen er det nødvendig å forhindre død.

Behandling av hypertensjon av grad 3

Med forverring av sykdomsforløpet foreskrives flere og kraftigere medisiner, eller listen deres forblir den samme, men doseringen øker. På dette stadiet av hypertensjon er effekten av medikamentell terapi minimal. Kroniske hypertensiva er dømt til å drikke piller for livet.

Når sykdommen blir alvorlig, kan det være nødvendig med kirurgi. Operasjonen er indikert for noen patologier av blodkar og hjerte. Stamcellebehandlingsteknikken for grad 3 hypertensjon anses som nyskapende..

Hypertensjon 4 grader

Noen eksperter skiller og 4 fasen av sykdommen, veldig alvorlig. I de fleste tilfeller er det dødelige resultatet nært. Pasientens lidelse blir prøvd å lindre så mye som mulig, og med hver hypertensiv krise gi førstehjelp. Pasienten blir lagt og løfter hodet. Han får presserende medisiner som senker blodtrykket dramatisk..

Hvis ubehandlet, dukker det opp nye komplikasjoner. Noen av dem provoserer andre, og sykdommen erobrer stadig oftere en person. For å stoppe denne ødeleggende prosessen i tide, trenger du bare å overvåke dynamikken i endringer i blodtrykket, selv med en konvensjonell blodtrykksmåler.

Utdanning: Moskva medisinske institutt I. M. Sechenov, spesialitet - "medisinsk virksomhet" i 1991, i 1993 "yrkessykdommer", i 1996 "terapi".

Det Er Viktig Å Være Klar Over Vaskulitt